Công Trình Nhà Máy Gạo Hạnh Phúc Ở An Giang

Công Trình Nhà Máy Gạo Hạnh Phúc Ở An Giang

  • Panel Cách Nhiệt: Panel EPS Vách Ngoài 
  • Địa chỉ công trình: xã Lương An Trà, Tri Tôn, An Giang
  • Nhà máy gạo Hạnh Phúc lớn nhất Đông Nam Á
  • Khối lượng: khoảng hơn 10.000m Vách Panel EPS

 

0936039111